Saturday, September 18, 2010

Hazrat Ali (Qual)

Main "Jannat" ke Shouk main ebadat nahi karta
Keh yeh ebadat nahi tejarrat he.

Main "Dozakh" ke Khouf se ebadat nahi karta
Keh yeh ebadat nahi ghulami he.

Main Sirf es leye ebadat karta hon.
Keh mera Rab ebadat ke laiqe he.

No comments:

Post a Comment